MR SUB 1 Sp. z o.o. GAMMA S.K.A.


MR SUB 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Spółka Komandytowo‑Akcyjna

Informacje ogólne

Informacje ogólne Spółki


MR SUB 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Spółka Komandytowo‑Akcyjna

REGON: 302576812 • NIP: 7811889324 • KRS: 0000484140

Przedmiotem działalności MR SUB 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Spółka komandytowo-akcyjna jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 

 

 

Ogłoszenia, komunikaty, raporty bieżące i okresowe


Ogłoszenia

 

Liczba ogłoszeń: 5

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 5/2020 Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Szanowni Państwo,

MR SUB 1 Sp. z o.o. GAMMA S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (218 kB)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 4/2020 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Szanowni Państwo,

MR SUB 1 Sp. z o.o. GAMMA S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (425 kB)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 3/2020 Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo,

MR SUB 1 Sp. z o.o. GAMMA S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (215 kB)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 2/2020 Z DNIA 18 SIERPNIA 2020 r.

Szanowni Państwo,

MR SUB 1 Sp. z o.o. GAMMA S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (212 kB)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NR 1/2020 Z DNIA 21 LIPCA 2020 r.

Szanowni Państwo,

MR SUB 1 Sp. z o.o. GAMMA S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Załącznik do pobrania: skan wezwania w formacie PDF (213 kB)

 

Raporty

 

W chwili obecnej brak raportów.

 

Kontakt


 
Adres korespondencyjny Spółki:
 
MR SUB 1 Sp. z o.o. GAMMA S.K.A.
Kościelna 37
60-537 Poznań
Poland
 

Wróć na początek